Κονδύλια Αλουμινίου
Κονδύλια καρβιδίου για αλουμίνιο και μή σιδηρούχα μέταλλα
C45-A2
C45-A2
2-Φτερα Κονδύλια Καρβιδίου για Αλουμίνιο
Carbide Station
από €9.50 με 24% Φ.Π.Α.
C45-A2L
C45-A2L
2-Φτερα Μακρυά Κονδύλια Καρβιδίου για Αλουμίνιο
Carbide Station
από €31.00 με 24% Φ.Π.Α.
C55-A3E (Economy)
C55-A3E (Economy)
3-Φτερα Κονδύλια Καρβιδίου για Αλουμίνιο
Carbide Station
από €7.90 με 24% Φ.Π.Α.
C45-A3
C45-A3
3-Φτερα Κονδύλια Καρβιδίου για Αλουμίνιο
Carbide Station
από €65.00 με 24% Φ.Π.Α.