Σήμα Κατατεθέν

To "Carbide Station" αποτελεί σήμα κατατεθέν της εταιρείας με την επωνυμία ΣΙΑΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ που εδρεύει στο Χολαργό, Σερίφου 10, 15562 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 135479580, Δ.Ο.Υ. Χολαργού, ΑΡ ΓΕΜΗ: 142557902000

Απαγορευμένη Χρήση

Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τα εμπορικά σήματα "Carbide Station" με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση ως προς τη χορηγία, τη συνεργασία ή την έγκριση του "Carbide Station".
Προσέξτε ιδιαίτερα να μην χρησιμοποιείτε τα σημάδια "Carbide Station" όπως ορίζεται παρακάτω.

Ονόματα εταιρείας, προϊόντων ή υπηρεσιών
Μη χρησιμοποιείτε εμπορικά σήματα "Carbide Station" ή παραλλαγές που προκαλούν σύγχυση ως σύνολο ή μέρος των ονομάτων της εταιρείας, των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας.
Εάν θέλετε να σημειώσετε τη σχέση των προϊόντων ή των υπηρεσιών σας με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες του "Carbide Station", χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη γραμμή ετικέτας όπως περιγράφεται παραπάνω.
Για παράδειγμα, "XYZ for Carbide Station" όχι "Carbide StationXYZ ή XYZ Carbide Station"

Λογότυπα
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των λογότυπων "Carbide Station", επικοινωνήστε μαζί μας.

Εμπορικό Φόρεμα (Trade Dress)
Δεν πρέπει να μιμηθείτε το φόρεμα, το στυλ τύπου ή τα λογότυπα του "Carbide Station" Για παράδειγμα, μην αντιγράψετε τη συσκευασία "Carbide Station" για χρήση με το προϊόν σας ή μην εμφανίσετε το όνομα του προϊόντος σας στο διακριτικό λογότυπο που σχετίζεται με το λογότυπο "Carbide Station".

Ονόματα Τομέα
Μην χρησιμοποιείτε εμπορικά σήματα "Carbide Station" ή παραλλαγές που προκαλούν σύγχυση στο όνομα τομέα σας στο Διαδίκτυο. Αυτό βοηθά στην αποφυγή σύγχυσης στους χρήστες του Διαδικτύου σχετικά με το εάν εσείς ή το "Carbide Station" είναι η πηγή της τοποθεσίας Web.

"Carbide Station" ώς Εμπορικό Σήμα

Οι εμπορικές ονομασίες είναι οι πραγματικές εμπορικές επωνυμίες των εταιρειών. Τα εμπορικά σήματα και τα εμπορικά ονόματα δεν είναι τα ίδια, παρόλο που πολλές εταιρείες χρησιμοποιούν τις εμπορικές τους ονομασίες ως εμπορικά σήματα. Εάν χρησιμοποιείτε το "Carbide Station" ως υποκατάστατο του CarbideStation Corporation, το χρησιμοποιείτε ως εμπορική ονομασία. Επειδή είναι ουσιαστικά, τα εμπορικά ονόματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κτητική και δεν απαιτούν γενικό όρο ή σύμβολο εμπορικού σήματος. Επομένως, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα ® μετά το "Carbide Station" όταν εμφανίζεται ως μέρος της πλήρους εταιρικής επωνυμίας ή ως εμπορική επωνυμία.